Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vanMr. PITT'S TEGENW. BESTUUR, ai

optemerken met welk een gerust geweeten, geflagt bij geflagt, eeuw bij eeuw, geduurig den last van deszelfs dwaasheeden en ondeugden, de uitwerkfelen van hunne zwakke Staatkunde cn hoogmoedige bedoelingen , van hun zeiven op het, op hun volgend, naageflagt geworpen hebben; 't welke, insgelijks met de diepfte gevoelloosheid, als 't ware, onverfchillig even het zelfde fpel gefpeeld heeft; en zo zal het noodzaakelijk voortgaan te doen, belasting op belasting], accijns op accijns, hoopeiïde, tot dat het volk einlijk voorzeeker befluiten zal om zig zeiven van dit monfter der Staatkunde te ontflaan, 't welk in een of twee poogingen het geheel Systema verwoest , waaruit Europa hcur eindelijken doodflag ontfangen moet.

Het is elk bekend dat zeer veclc van-de oorlogen, de droevige last waar mede wij thands gedrukt worden , volftrekt niet noodzaaklijk of rechtvaerdig geweest zijn, en van hier zal eerlang de zeer natuurlijke vraag ontdaan, waarom moeten wij belast en gedrukt worden met bijkans onverdraagelijke lasten, voor de misflagen van verloopcn tijden! Elk tijdgewricht behoorde ongetwijfeld deszelfs eigen verfpilling te bekostigen. Het verouderd fprookjen dat de oorlogen gevoerd werden en de kosten derzelve loopen ten voordeele der Naakomelingfchap, moge de verleidende oorzaak geweest zijn; doch zal niet lanB 3 ger

Sluiten