Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 DE DWAALINGEN

fteld is, met betrekkingtot het misbruik der Regeeringen en deszelfs gevolgen, moet men tot nog, met oprecht leedweezenaanmerken, betonmiddelijkeen eenig doel van een tijdelijke voorkoming van zulke gevolgen, dat de Conftitutie van Groot-Brittanniën over het geheel onbetwistbaar goed is, maar dat zonder twijffël vëelen der verfcheidene grenslijnen van beftuur, welke uit dezelve voorvloeijen, voorzeeker zeer misbruikt, cn in fommige gevallen zelfs geheel van derzelver oorfpronglijk doel ontaart zijn ; en of de oorzaak daarvan voortkomt en vloeit van de algemeene verandering der tijden en omftandigheeden, of dat die misbruiken meer onmiddelijk door moedwillig verzuim, misdagen cn bederf van het beftuur ingefloopen zijn, is geen zaak van het geringfte gewigt, het is volkomen voldoende dat zij beftaan, om in tijdelijke en heilzaame aanmerking te komen. — ■

Men zegt wel is waar, niet zonder reden, dat vroeg of laat, in alle Regeeringsvormen, misdagen influipen; maar het is mede waar dat dit noch reden, noch verfchooning voor derzelver voortduuring is, waarom het ook voords waar is,dat, om een goede reden te geeven, of een voldoende verfchooning van eenig bekend misbruik, in eenigen Regeeringsvorm, in te brengen,de minst mogelijke van alle poogingen of onderneemingen is. Men heeft echter gewild dat eene verandering in een doorgaand gebruik fomtijds gevaarlijk is,

maar

Sluiten