Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 )

Ten vierde, als de ruiten acht geplaatst is,tusfchen twee fchoppen kaarten , naast naar, zal de reis gefchieden uit verpligting; zy zal een goede geldwinst voortbrengen, als 'er ten zelfden, tyd een klaver kaait boven de ruiten acht geplaatst is.

De Zeven.

Beteekent eene vreemde jonge dochter, etne vleyfter , zeer bekwaam oia twist in de zaamenleeving te verwekken, en zeer baatzuchtig.

De ruiten zeven kotidigt moeijelykheden in de minnaary, in de ftaatverheffing en de genietingen aan, wanneer zy niet dan als ruiten zeven wordt aangemerkt ; maar als zy daar en teegen geplaatst is op de nommers 3, 12, 14, 15, 16, 18 , 24, 27 en 32 beduid zy geluk, verandering van ftaat, voorfpoed en een goede gelukking in onderneemingen, ki het huwelyk en zaamverbintenUienv Zy beteekent minnaares, als. de trekking gefchied voor een jongeling of man, en als zy zich bevind in de nommers 14. 22. 0.3. 24. en 32 : e*i zoo 'er getrokken wordt voor eeneJonge dochter, vrouw of weduwe, is z$ stag raedemjuQ^e*. Om over haar cm-

Sluiten