Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 36 )

ZEVENDE AFDEELING.

Van de Chargeering. Art. I.

H« Battaillon in Battaille geformeert zynde.

_ kan men door de tweede CiafTe de Cbargeennge roet Pelotons op de plaats met verkeerd iront, sis mede in het avanceeren en retireereri voorts naar mare het by de Manoeuvres te pas' koomt roet effen en oneffen Pelotons, halve en heele Battaillons, als ook het Geleeder-, Heaaeen twee Geleeder-Vuur op dezelfde wyze als bv de Infanterie gebruikelyk is, laaten doen, met dit onderfcheid, dat de andere Infanterie geen Gelee-

Gelid hebbende, by het twee Geleeder- Vuur hunne eigene Geweeren laaden.

Hier by zal teffens het regts en links aanleggen aangeweezen worden. ö

By her Pelotons - Vuur moet vooral in act genomen worden het geene in het Reglement voor de Infanterie bladz. z59 en 160 eerfte Deel h voorgefchreeven. 5

II.

De tweede Claffe met Pelotons cbareeerende,

Sn t„7fterC,affe "?* ma enkelde ^aThap-' pen zonder Commando charge€rcn, en maar alleen

Sluiten