Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OMTRENT ZIJN EVENMENSCH. 27

ben waargenomen. Welk een vreugd moet deeze dag voor Ouders, Broeders en verdere vrienden van deezen verdienfteüjken Jongeling niet hebben opgeleverd! De toevloed van allerleien flagvan menfchea

was groot; 'er waren ook verfcheidene Amfteldammers. Om allen wèï te plaatfen, was 'er, bijzonder voor de vreemdelingen, een galerij gemaakt, alwaar men een goed gehoor en gezicht op het te verrichtene hadt. De Godsdienst liep met eene voorbeeldige ftilte en aandacht af, en elk fcheen na denzei ven ten uiterften

voldaan.

Nu dunkt mij heb ik mij wèl geweerd; ik durf u niet fchrijven hoe laat het reeds is; ik ga dan wat rusten, en zo ik morgen weder eene vlugge bui heb, zal ik miju best doen u ook iets van de intreêrede te melden : ik dacht niet dat ik zo ver uitgeweid zou hebben, maar zo al fchrijvende vloeide het een uit het ander voord — • nu dan tot morgen.

Den 2den Augustus.

Ik zal het nu onderneemen u ook iets van de intreerede mede te deelen; dan, of het zo Veel zal zijn, zal de tijd leeren : ik kan niet ontkennen , dat ik 'er

Sluiten