Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE APOSTEL PAULUS

tus bevorderlijk kan zijn: hij is zo ver boven alle roem verheven, dat hij zig bij den zwakke zwak wil gedraagen: kan hij door infchiklijkheid vermeiden om zijn evenmensch tot aanftoot te zijn, hij doet het: zo het mijne Broederen ergert, ik zal geen vleesch eeten. — Christenen ! zoudt gij u met uwe minkundige Broeders gelijk willen ftellen, zo als de Apostel ? Paulus gevoelt de verlegenheid van een bevooroordeelde Jood, en fchikte zig, om hem voor de Leer van Christus te gewinnen, naar zijn zwakfte zijde : Paulus was van rondom een groot man, doch wanneer hij, door zijne grootheid te verkleinen, voordeel voor het Euangelium konde doen, dan wilde hij zig aan den minften der Broederen gelijk Hellen; zijn doeleinde was alleen, het geluk der menfchen te bevorderen; hier voor maatigt hij zijne kennis door liefde; hij onderwierp hier aan niet alleen alle zijne aangenaamheden en eer, maar omhelst 'er zelfs den dood voor, kan dat groote doeleinde maar door hem bereikt worden. Vertegenwoordigen wij ons zijn gedrag door zijn gcheele leven; welke vooruitzichten kon dat

Sluiten