Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ c 6)

*3 De Ejel Heer Mr. DIRK van CLOON, Batavia, tot Generaal in't Vaderland ^na,gefteld 1731 m de Regeering getreden den 28 Mai, en voorgemeld den 24 juli 173* overleden den 1 oen begraven den 14Maart 1737

84 De Edel Heer ABRAHAM PATRAS, van, GretuMe. tot Generaal aangeft.den 11 Maart 173 ƒ voorgeueld den 30 Augultus 1736 overleden de» 3 en begraven den 6 Mai 1737 DeEdelHeer ADRIAAN VALCKEN1ER, van Amfterdam, tot Generaal aangefteld dea,. 3 Mai, en voorgefteldden 28 September 1737 gerepatrieerd den 6 November 1741

»6De Edel Heer JOHANNES THEDENS, van Fredrikftad, na de ordre uit Nederland % tot Generaal aangefteld den. 6 November 1741 . ontilagen den 28 Mai 1743

overleden den 19 en begraven den 13 Maart 174Ü

S7 De Edel Heer GUSTAAF WILLEM BARON van IMHOFF, van Lier, in Ntderland aangefteld den 2 December 174O dog inmiddens naar derwaarts vertrokken den 12 Januari 1741 vervolgens het Generalaat in't Vaderlandgeaccepteerd den 13 December 1741 by Hunne Hoog-Mogenden geauthorifeerd deo 26 April 174» alhier uit Nederland gearriveerd, ingehaald en voorgefteld der. 28 Mai ' 1743 doorHunne Hoog-Mogenden tot Generaal over de Infantery van den Staat aangefteld den 12 Maart 1748 overleden den 1 en begraven den y Novemb. 1770

g# De Edel Heer JACGB MOSSEL, va» huk.

bui-

Sluiten