Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

ZESDE LEERREDE.

VERDERE RECHTVAARDIGING DER GODDELYKE VOORZIENIGHEID, MET BETREKKING TOT DEN AARDSCHEN WELVAART DER GODLOOZEN EN DER VROOMEN.

Salomons Spreuken. Hoofdft. XXIV. vs. 19, 20.

Ontfteekt u niet over de boosdoeners: en zyt niet nydig over de Godhozen : want de kwaade zal geene belooning hebber, en de lampe der boozen zal uitgebluscht worden. . . . 153

ZEVENDE LEERREDE.

OVER HET ZEDELYK KARAKTER VAN JESUS CHRISTUS.

Philippensen. Hoofdft. II. vs. 5.

Want dat gevoelen zy in u, het welk ook in Jefus Christus was. . . . . 183

A G T S T E LEERREDE.

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS VOORBEELD.

Philippensen. Hoofdft. II. vs. 5.

Want dat gevoelen zy in 11, het welk ook in Jefus Christus was. . . . 219

* 3 NE-

Sluiten