Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSTAND DER KINDEREN. &3

dig zo veel bevatten , en zyne opmerkingen op zulke verfchillende zaaken tevens moet vestigen, alles behoorlyk onderfcheiden, en van allen eene gegronde kennis verkrygen kan. Het zal zich daardoor veeleer gewennen alles met een vluchtig oog te befchouwen, en niets te doorgronden. Vermyd deeze fouten, gy, die gefchikt zyt om anderen te befchaaven en te onderwyzen. Leert hen gegrond denken. Leert hen niet alleen dat een zaak is, en dat zy deeze of geene eigenfchappen en werkingen heeft, maar onderricht hen ook, zo veel hunne vatbaarheid zulks toelaat, waarom deeze zaak zo en niet anders is, en waarom zy deeze eigenfchappen en werkingen heeft. Vordert daarby, uit traagheid of uit eigenliefde, nooit van hen, dat zy u in alles op uw bloot zeggen gelooven, dat zy uwe uitfpraken voor onfeilbaar zullen houden. Gewent hen veeleer, van tyd tottyd, dat zy zelf u naar de redenen vraagen van hetgeen gy hen zegt, en zy uwe lesfen niet zo zeer uit hoofde van het gezag dat in u berust, als wel om de bewyzen , die gy hen geeft, voor waarheid erkennen. Indien gy dit verzuimt, dan zullen zy door den tyd of twyfelaars of blinde nabidders worden. Zy zullen , om eigenlyk te fpreken , niets weeten, maar B 4 al*

Sluiten