is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER MENSCHELYKE ELLENDEN BESCHOUWD. I03

bezig houden; en zy verdient dezelve ook geheel; want zy betreft eene zaak, die ons allen zeer van naby aangaat, en den fterkften invloed op onzen welftand heeft.

Wy moeten voor alle dingen de woorden en uitdrukkingen, van welken wy ons by deeze gelegenheid bedienen, wat naauwer bepaalen, en datgeeneaantoonen,het weikin de Helling, die wy te bewyzen hebben, voorondersteld werd.

Wanneer wy beweeren, dat de zonde den mensch onbekwaam maakt om aan de zaligheid des hemels deel te hebben, dan verftaan wy door die zonde geen onverhoedsch vergryp, dat men enkel uit overyling en zwakheid begaat , dat men erkent, waarvan men berouw heeft, en aan welks verbetering men oprechtelyk arbeid; maar wy verftaan daardoor opzcttelyke , moetwillige zonden , eene overweegende neiging en liefde tot deeze of geene foort, eene met den wil van God ftrydende, ondeugende, aardschgezinde en vleeschlyke gemoedsgesteltenis. Wanneer wy van de zaligheid des Hemels fpreeken, dan hebben wy zo zeer het oog niet op die willekeurige belooG 4 nin-