Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE WAERELD IS. 23

het voortzetten onzer oogmerken, en het gebruik der daartoe dienftige middelen; opmerkzaam op ons gantsch gdrag en zelfs op onze geringe daaden; befcheiden in ons oordeelen en in onze verwachtingen; maatig en onthoudend in het genieten der geluksgoederen maaken. Zonder deeze fmartclyke aandoeningen zouden wy geduurig dwaaling op dwaaling, vergryp op vergryp hoopen, en door ieder fchyn ons misleiden laaten, ieder' bedrieger ten roof en ten fpot worden, geduurig vermeteler en dwaazer oordeelen en handelen, ons geduurig met ydele hoop vleijen, en nooit wys en voorzichtig worden.

Ziet gy, derhalven, ö mensch! dat gy ged waal d,° val fche hdluitcn gemaakt, ftruikelingen begaan , en een te groot vertrouwen op andereH gefield, u in uwe verwachtingen bedrogen hebt; word gy daardoor befchaamd, fmart u dit, veroorzaakt het u kommer en verdriet, beklaag u daarover dan niet over deeze aandoeningen als over dingen, die alszins kwaad zyn, of die aan menfehen,welken door God bemind worden, niet overkomen moeten. Neen, het zyn flemmen der hoogfte Wysheid en Goedheid, die u gelasten op uwen dwaaalweg ftil te ftaan, u van denzelven teB 4 rug

Sluiten