Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vr I N H O U D. ZEVENTIENDE LEERREDE.

OVER DE WAARDY OF HET GEWIGT DER LEERE VAN ONZE ONSTERFLYKHEI D.

Uitgefprooken op het Paaschfeest, 1782.

EüANG. van joannes, Hoofdft. XI. vs 25,20,

Ik ben de opftanding en het leven : die in my gelooft zal leeven , al waare hy ook geftorven: En een iegelyk die leeft, en in my gelooft, zal niet fierven in eeuwigheid. - - Bladz. 223

AGTTI EN DE LEERREDE.

OVER DE WAARDY DER ONDERLINGE EN OPENBA ARE GODSDIENSTOEF F E NIN G E N.

Psalm XXVII. vs. 4.

Een ding heb ik van den Heere begeert, dat zal ik zoeken: Dat ik alle de dagen myns levens mogte woonen in liet Huis des Heeren , om de lieflykheid des Heeren ie aanfehouwen, en te onderzoe ken in zynen Tempel. - 257

TIEN

Sluiten