is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 OVER DE WAARDY DER

heid der aanzienelykften: zeer dikwyls fielt zy de wooning der fmarte boven de zetel der vreugde. Menfchen van mindere klasfen houden zich nader byeen , worden hunne natuurelyke gelykhcid meer gewaar , gaan malkanderen in hunne bedoelingen en onderneemingen minder na , zyn zeldzaamer mededingers van dezelfde voorrechten , zyn veel minder aan verflrooijing en verbystering onderhevig, en verliezen eikanderen niet zo dikwerf onder de menigte der vreemde voorwerpen uit het gezigt: en de lydende heeft eenen medelydenden van node, in wiens hart hy zyn' druk uitflorten, wiens tegenwoordigheid en deelneeming hem vertroosten en opbeuren, en in wiens omgang hy zyn verlies en zyne fmarten vergeeten kan. Zo verflrekt niet zelden de vriendfchap der diepfle ellende tot tegenwigt, en de ontbeering daarvan beneemt den luisterrykflen voorfpoed een groot deel zyner waarde.

Enkel bedenkingen, myne aandachtige Toehoorers ! die 'er ons niet aan twyffelen laaten, dat de vriendfchap een zeer begeerenswaardig goed , dat zy een der kostbaarfle , edelfle zegeningen des levens is. Gelukkig hy,

die