Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 WAARSCHOUWING TEGEN HET

zen der waare vriendfchap hierin , dat men eenige maaien in 't jaar aan zynen vriend gedenkt, en hem openlyke eerbetuigingen doet? Beftaat het niet integendeel hierin, dat men hem altoos hoog acht en lief heeft, dat men zich beftendig gaarne naar zynen wil fchikt, dat men hem in alle opzigten tracht te behaagen, dat men dat geen, 't welk hy ons toevertrouwd en opgedraagen heeft, met alle getrouwheid bewaart, en met zorgvuldigheid en vermaak ten uitvoer brengt ?Ongetwyfeld verdient het laatfte alleen den naam van vriendfchap , en ook hy alleen, die zodanig jegens Jefus gezind is, en zich zo jegens hem gedraagt, voert met recht den naam van een' Christen. Dit zyn waarheden, op het gezond verftand en de heilige fchrift onwrikbaar gegrond.

Maar hoe dikwyls wordt ook uit deeze waarheden een valsch befluit getrokken ? In dien het wezen van het Christendom, denkt men, in geheel andere dingen, dan in het gebruiken van het heilige Avondmaal beftaat; indien dit alleen een bywerk is; waartoe is het dan nodig dat ik hetzelve onderhoude? Dan kan ik immers buiten dat een goed Christen

Sluiten