is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ê2Ö HANDL. TOT DÉ VERCENOEGDZAAMH.

ftaan, de trappen van volmaaktheid, die gy nog beklimmen kunt en zult, zyn ontelbaar. Vrees niet, dat immer u, of eenig gevoelig, verftandig, en voor geluk vatbaar wezen, onrecht gefchieden , vrees niet, dat eenig vermogen, eenige bekwaamheid , die gy in u gevoelt of vermoedt, voor altoos onontwikkeld en ongebruikt zal bly ven. Neen, de Alwyze, de Algoede, zal n hier en elders, nu en namaals, alles laaten zyn en worden , wat gy flechts in verband met zyne overige fehepfelen en kinderen kunt zyn en worden; hy zal u hier en hier namaals, en in eiken volgenden ftaat van uw aanweezen, zo veel geluk laaten genieten, als gy flechts in ftaat zyt te genieten. Uw lot is en blyft eeuwig in de hand van uwen God en Vader, en zal eeuwig van zyne volmaakte wysheid en goedheid getuigen. Welzalig is de mensch, die zodanig denkt, myne geliefde Vrienden! en uit inwendige overtuiging zodanig denkt. Welzalig is de mensch, die dit met vast, kinderlyk vertrouwen van God verwacht. Een opgeruimde geest, een vrolyk hart, vroome vergenoegdzaamheid, zullen hem op alle zyne wegen vergezellen, en zyne verwachtingen zullen zo zeker vervuld worden, zo zeker God God is! Amen.

TWIN.