is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van Philips den Tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2jO LEVEN VAN

laad aan het uitrusten dezer fchcep^magt alle de aangebragtc fchatten der Indien en> der nieuwe waereld bedeed, en dc hqog-i moedige aart tier Kastiljauen vau dien tijd boezem je hen zulk een verzekering in van het vermogen dezer vloot, dat zij die den fnorkenden naam gaven van „ De Onverwinnelijke'".

De koning liet het bij die Spaanfche toerusting niet:: in de Nederlanden, werwaarts Parma gekeerd was, deed hij, waar hij meester was, alles wapenen wat hij kon. Behalve dertig duizend voetknechten, en vier duizend ruiters, had Parma een groot getal platboomde vaartuigen gereed , bekwaam om paarden eri menfehen te voeren , en hij had die bemand met de ervarenfte zeelieden die hij in. de Oostzee; had kunnen doen werven , waarna hij die vaartuigen, met ongelovelijke moeite , gevaar en kosten naar Nieuwpoort had doen zeilen, uit de haven van Antwerpen , door de gegraven binnevaarten. De hertog wachtte alleen naar het opdagen der groote vloot, om zich bij, dezelve tevoegen.

Voor