Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHILIPS DEN TWEEDEN. 437

in welk geval de overmagt onbetwistbaar aan de zijde van Spanje ware geweest, was niet minder verblijd.

De koning ontiing die verfchriklijke tijding met eene onbcfchrijflijke koelheid, zeggende dat hij wel een vloot had uitgerust tegen zijne vijanden; maar niet tc« gen den Hemel. Hi j fchreef een' vcrpligtenden brief aan Medina, om hem te troosten, en een' aan Parma, o:u hem te danken voor zijn' betoonden ijver. War, de reden van zodanig een gedrag was , is beter te gisfen dan te weten. Mis* fchien had het zijn grond in den hoogmoed: licht wilde die vorst de eerc hebben van een cara eter te bezitten, d it op eene bovengewoone wijze den tegenfpoed kon verduren. Misfchien had het zijn* grond in Godsdientfige begrippen , die even trots waren-, zoekende die vorst de waereld te overtuigen, dat hij zich volHagen aan Gods welbehagen onderwierp.

Tot noch toe had de zoon van Willem, Maurits, niet dan gedwongen kunnen werken; maar na den aftogt van Leicester, zo bekend in de Ncderlandfchc gefchiede* nis*

Sluiten