Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.6 Beknopte Letterkundige Gefchiedenis I. gelijkenis van den barmhartigen Sama*

BE UW. ritaan. (*)

Dan met dit alles meene men niet, dat deeze beeldrijke leerwijze van jesus de voornaam de en meestgebruiklijke leerwijze waare, waarvan hij zich bediende. Jesus leerde door gelijkenisfen vooral dan, wanneer hij menschkunde , beleid en voorzichtigheid gebruiken moest, om volksdwaalingen uittewortelen; wanneer heftige beftraffingen geen' besten uitflag zouden, gehad hebben, of vriendelijke raadgeevingen niet overtuigend genoeg zouden geweest zijn; wanneer hij het vclk minderwigtige waarheden voordroeg , en wanneer hij hun zaaken voorftelde, welken hij toen nog niet raadzaam oordeelde, vlak uitenmet|ronde woorden zonder bewimpeling openlijk bekend te maaken; waarom hij vaak zijne gelijkenisfen voor het volk uitgefproken aan zijne leerlingen, die in de waarheden des Evangelies reeds eenigermaate onderricht waaren, en het geleerde beter vatten, beter draagen, en er beter gebruik van maaken kondenj nader verklaarde. (t)—

Men zie hier dus uit, hoe zeer de Leerwijze van den Heiland verfchildè "van die der Systemstifchen en Scholastieken. (§)

X,

(*) Luk. X.

(■ft Matth. XIII. 9—17. 36". C§) Qjii yelkttt, chk.is1 dm Theohgiam Sp-

***

Sluiten