is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der sijstematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 Beknopte Letterkundige Gefchiedenu

IX. de ftaat van het Kristendom ook deerlijk eeuw. vervallen. Hoe ellendig het met den zeiven gefchaapen was, toen karel de groote , die anders onbegrijplijk veel te werk gefteld had, om dat gedeelte van europa , 't welk aan de Frankifche kroon hing, van onkunde en barbaarsheid te yerlosfen, in het jaar 8i4geftorvenwas, is uit de gefchiedenis van die tijden bekend. Zo dra deeze waarlijk groote kar el, die den eerften rang onder de geleerden van zijne eeuw verdient, en zijne verftandige kunstvrienden door den dood verhinderd werden, om aan de wigtige belangen van kennisf en Godsvrucht dienstbaar te weezen, brak de ruuwheid en onweetendheid der nijdige Geestlijken weder alles af, wat de Koninglijke geleerdheid met zulken on'vermoeiden arbeid gebouwd hadde. Op een aangenaam fchemerlicht, dat een blijden morgen van verhelderende weetenfchappen en verkwikkende Godzaligheid fcheen aantekondigen, volgde weder een duistere nacht van domme onkunde en plompe woestheid. Men verloor alle aandrift en lust, om met een gezond oordeel over Godgeleerde onderwerpen te denken: men verflaafde zich aan het gezag van augustinus, en men liep hem gerust en te vreede in alle zijne gangen na. De Jerfche Godgeleerden evenwel durfden het waagen, om de verheven leerftukken van het Kristendom bij het licht der H. Schrift, en tevens bij het licht der reden