Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xvn.

EEUW.

20 Beknopte Letterkundige Gefchiedenis

gen had, bij welken hij van onregtzinnigheid verdacht raakte , verboren ook zijne fchriften de oude achting, waar mee zij zo lange jaaren bewaardigd waaren geworden. Van hier was het, dat eindelijk kristiaan de tweede , Keurvorst van saxen , door anderen daar toe aangefpoord, te raade wierd, ora in de plaatze van melanchthons Syflema, (de loei Theol.) waarover men tot, dus verre op de Schooien van zijn land geleeraard had, een ander kort begrip intevoeren, dat met het ontwerp der eendragt, of zogenoemd konkordantieboek,QFormula concordice') in de voorige eeuw door verfcheiden geleerden, bij gelegenheid van het ijveren tegen de krypiokalvijnhten, opgefteld, niet alleen overeenkomen, maar waarin men zelfs, zo veel mooglijk , de bewoordingen en fpreekwijzen daaruit overneemen moest. In 't bezondere begeerde men er eene bondige wederlegging in van de gevoelens der Roomfchen en Kalvijnisten. — Tot het opftellen van zo een Compendium werd gelastigd leendert hutter, Profesfor in de Godgeleerdheid te wittenberg, die ook deezen arbeid ondernam, en het gevorderde fchrift uitgaf ten jaare ifjio onder den Tijtel, leoniiardi hutteri compendium locorum theologicorum ex fcripturis Sacris et lïbro concordice coUeSlum. Hoe zeer ook dit Leerbegrip, met oogmerk om dat van melanchthon te verdringen, in gereedheid gebragt waare , ziet men er

even-

Sluiten