Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Systematifche Godgeleerdheid. 135»

hingen, op zijne geleerdheid te zeer bouwden, en zich zeiven in eigen onderzoek fcheenen te wantrouwen. Niet weinigen waaren er, die om lief noch leed eene haïrbreedte van coccejus zouden afwijken. Dan er werden ook anderen aangetroffen, die begreepen, hoe zeei zij, door zulk eene navolging, des Mans hoofdles verönachtzaamen zouden, waarïn hij hun geleerd had, dat men zijne eigen krachten beproeven, dat men zelf denken, en zich op her gezag van menfehen nimmer verlaaten moest. Onder deezen mogen wij tellen den beroemden frans burman, een' Schoonzoon van heijdanus, eerst Predikant te hanauw, en daarna Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te utrecht, waar hij geftorven is in het jaar 1679. Deeze man heeft wel den weg betreeden, dien coccejus hem aangeweezen had, maar week toch in ver* fcheiden bezonderheden van hem af. Hij heeft ook het eene en andere ter verbetering van het Coccejanismus toegebragt, vooral ten aanzien van de behandeling der Profeetifche fchriften. (*) In het jaar 1671 heeft hij te utrecht uitgegeeven een' Systematisch leerboek, waarin hij een geregeld ftelfel der kristlijke geloofsgevoelens, zo als ze door coccejus naar de Verbondsmethode bewerkt waaren, voordraagt, 't Is getijteld, SynopfisTheologia,

et

(*) Zie m. i.EijDEKKER in de Voorr. voor taPENsteijns TVeegfshaa!, *** av a.

XVII.

e e u w,

Sluiten