is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der sijstematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Systematifche Godgeleerdheid. 2,21

koesterde hij eenige gevoelens, die ins gelijks van de leer der hervormde kerk fcheenen aftewijken. (*) In het voorHaan van zijne begrippen kreeg hij met den tijd onder de Coccejaanen veele medeftemmers , die men Roëllisten noemde, en die naderhand Lampiaanen. of anders Emftigen geheeten zijn geworden, wanneer zij meer het gevoelen van jlampe hebben aangenomen, en in getal, zo wel als in aanzien, zijn aangegroeid, Onder de meer bedekte Roëllisten was joh van der waaijen : deeze geleerde man fchijnt ten minften in bezondere gezelfchappen de Hellingen van rocll wel eens verdeedigd te hebben (f). — Doel zeer groot was de meenigre zijner AntagO' nïsten. Tegen deeze nieuwe leerbegrippen kantte zich voornaamlijk de beroemde vitringa, de vader. Verfcheiden fchriften werden er tusfehen de twee ambtgenooten

ovei

denntuf spAnhemius in Elench. Controv. pag. 670— 673. et weismannus h. e. II. p. 949—— Inprimis vero legantur Disfertationes dua de Generatione filii et morte fidelium temporali, Franeq, 1689 et 1690 edita;.

(*) Omnium opinionum roëllii bistorinm fufius lege, fi vis, in Judicio ecclefiastieo, quo opinionei quidam clarisfimi h. a. Hoël.Llt Sijnodice damnatte funt, laudato a Profesforibus Theologie in Academia Lugduno Batava. Lugd. 1713, quod Judicium in Belgicam linguam, ni falior, quoque €onverfum prodiit,

(D Zie de waare leer der Rechtvaardigmaahing, benadeelt door j. vlak , edoch verdeedigd door de Cl. van utrecht in de Feorre.de,******* 5>

XVIL

EEUff'