Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 Beknopte Letterkundige Gefckiedenis-

XVII.

JEU W.

dezelve is ook eene Nederduitfche overzetting. Behalven dit zijn verfcheiden i>an zijne f-loogduitfchc fchriften op kosten van eenen vermoogenden Koopman te Amsterdam in onze taal overgebragt, en ïfzonderlijk uitgegeeven (§} 't Best van ille zijne fchriften is, volgends het oordeel ran deskundigen, zo ik ergens meen gefeezen re hebben, het boekjen, getijteld-, Van den weg na Kristus; — Er zijn ge-, leerden, die er aan twijfelen, of de fchriften, welken wij genoemd hebben, wel eigenlijk van boh me, en niet wel van verfcheiden anderen, zijn opgelteld (f). Ik wil geern betuigen , niet in ftaat te zijtt, om deezen twijfel te beflechten; en laat zulks over aan hun, die het lust, 's mans fchriften door teleezen, en het, zo doende, zullen kunnen beoordeelen, of de donkere ftijl oveial gelijk is. Daar die sommigen zo geheel niet toefchijnt, is hier uit de twijfel ontdaan. Indien er svenwel gcene andere gronden zijn , kan het, mijns dunkens, daaruit alleen niet (vorden opgemaakt'. Mooglijk • zijn wel

de

($) Zie koelman, Vtrh. van 't -vergift der Zart. Pbilof. in dc ToecigerJng, daar hij ook lanmerkt, dat nog in zijnen tijd éohmes fchrif:en van zommigen te Jmfterdam- en elders met "nmk en -verwondering geleczcn wierden. Voor :en' a-irhanger van boh mes leer is ook bekend feweest de beruchte lcdeman; wiens Jfirq' ogiscb fteliel onlangs zo wel ontmaskerd is door pijnen vriend, den geleerden h. j. krom.

(f, Vide Uuie Syn. IJ ijl. Eccl. C. XIII^ ft XLVI. et wtiiMAN H £. II. p. 13,34.

Sluiten