is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der sijstematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Syflematifche Godgeleerdheid. 227

En ten jaare 160% kwam hij uit in 'c XVIL Hoogduitsch onder deezen tijtel; &<-eïuw

chismus der gemcine der leute, die da im Konigreich Pohlen und im Grojffurft ent hum Litthauew und in ander n herr* fchaften; zu der krone Pohlen gehorig, affirmieren und bekennen, daf niemand anders, als der Vater unfers Herrn j g*V cn ris ti der einige Gott hraëlis feij', und das der mensch je sus yon JXazareth, der von der Jungfrau gebohren isf, und kein ander er ausfer und yor ihm der eingebohrne Sohn Gottes feij. Aus der Pohlnifchen fprache verdeutscht. In het jaar 1609 verfcheen er van te rakow eene Latijnfche overzetting, mee den tijtel van Catechefis ccclefiarum , quae in regno Poloniae et magne ducatu Lithuaniae & aliis ad ijlud regnum pertinentibus prsvinciis affirmant, neminem alium , praeter patrem domini noftri je su christi, efe illum ununt Deum Israëlis ; hominem autem illum, jesum Nazarenum , qui ex virgine ■natus efl, nee alium, aut ante ipfum9 Dei filium unigenitum £f agnofcunt confitentiir. In deeze Latijnfche uitgave is het eene en andere wechgelaaten, dat in de Poolfche en Duitfche, Haat, waar tegen weder iets anders is ingevoegd, dat in die niet gevonden wordt Buiten dat befpeurt men er ook nog bier en daar veranderingen in. De Hoogduicfche uitgave was opgedraagen aan de Akademie ran wittemher g , en de Latijnfche P 2 aan