is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling in 1787.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 93 J

gelast te zij;-?, en vertoonde mij naderhandee-n'é? ordre om naar Muijdente marcheren, waarop ik hein geantwoord heb, van 't een en ander rapport te zullen doen. Den Capitein Thierrij heb' ik in 't geheel niet gezien, én weet niet, waarhij gebleven is. Bij aldien daar omtrend in 'c vervolg geene verandering gemaakt word, verzoeke ik voortaan gedispenfeert te zijn eenige Troupes te Commanderen , alzo de gevolgen daarvan zo fchromclijk zijn, dat ik 'er mijn eer en reputatie niet aan opofferen wil.

Te Nieuwerfluijs komende, vond ik aldaar 'e Bataillon Amflerdamfche Schutterij gelegert, 't welk 's nachts-van Utrecht vertrokken was. In 't voorbij rijden riepen mij verfcheide Burgerstoe : laat dat BUxeins kind maar te Amflerdam koorncn,- daar zullen wij hem den hals breeken: verfcheide Officiers, die bij mij waaren, hadden 't ook gehoord , maar niemand wist mij een van deeze Purgersaantewijzen; Ik Tiet mij dus daar over' niet verder uit, maar ik dagt, 't is goed te wceten , hoe de Amftcrdamfche Burgerij denkt, cn zal ik mij dus ter zijner tiid daar na weeten te rcgulecrcn.

Zo dra ik te Nieuwerfluijs aangekomen wrs, liet ik 't Volk rus:en, cn zond inmiddels een vertrouwd perfoon naar HilveMam om te verneemen -