is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling in 1787.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 95 )

fenfe ben. Voorts heb ik hier ook geen©

levensmiddelen, hoe genaamd, gevonden, en heb 't Bataillon van Pallardij niet kunnen onderbrengen, 't geen mij heeft doen rcfolveren, om het zelve deeze nrgt hier in de omftreek te iaaten cantonneren, en zal zoeken 't Volk- morgen op de eene of andere manier onder dak te krijgen.

Morgen vroeg, als alles ftü blijft, zal ik de posten aan de Vegt gaan vifï teren, en alles in 't werk Hellen, 't geen mogelijk is, om de pasfage over dezelve aan den Vijand te disputeren, wanneer ik vervolgens zal tragtcn U Hoog Geb. van alles mondelijk rapport te konicn doen Verwijl, enz.

Nieuwerfluijs den 16 September

17,87. (get.)

L. W. P. V. D. BÖRCH.'

PS. De Heer Major de Frecheville heeft mij gevraagd om naar Amfterdatn te mogen vertrekken. —Niet wcetende, hoeverre mijne authoritcit zich verftrekt, heb ik gemeent, hem daar in niet te moeten tegen gaan, of fchoon 'ermogelijk aan de Vegt wel een of ander werk zal moeten gemaakt worden. ■—«

PIJ-