Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C M )

en Gorcum marcheerde, en wel zoo, dat "hetzelve al daadelijk voor Gorcum arriveert, en dan de voortroupes, den pose van Vianen genaderd, op die, welke op Amersfoort en vervolgends naar Zeist en op Utrecht marcheeren, door cenc geforceerde marsch nog wel dezen nacht, of wel uiterlijk morgen, zouden kunnen over de Vecht gaan, en aan het guarnifoen van Utrecht alle pasfen op Amflerdam en Woerden affnijden, en op zoodaanige wijze, alleen door uithongering, eene, van Magazijnen ontbloote en zeer bevolkte ftad, tot overgave onweerftaanbaar zouden kunnen dwingen — gezweegen, dat Uitrecht aan den Hollandfchen kant geheel en al van defenfie ontbloot is, en wel beftaanbaarwas tegen de zwakke Oranje-Armée, die het nooit heeft durven onderneemen, de Vaart of de Vecht te pasfeeren , maar geenzins in ftaat, om een langen weerftand te bieden aan eene Armee, die, met de Oranje-Troupes veréénigd , meer dan 25000 Man rondom Utrecht kon verzamelen —- hebben H. Ed. Mog, de Heeren Gedeputeerden der Staaten van Holland en Westfriesland bewoogen, mij ce gelasten, zo als, bijgevoegde Copie het uitwijst, Utrecht daadelijk te verlaaten met alle de Troupes, aan de provintie Holland toebehoorende, en dezelve

daar

Sluiten