Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de RING. 7

hebben, hoe zeer hem derhalven de diklyvigheid der lieve heiligen aan het harte ging , zo zeer verfchillend van gevoelen was hy ten aanzien van de lieve engeltjes. In plaats van knaapjes met wangen als trompetblaazers, buiken als trommels, verfchrikkelyke 'dikke lendenen en waterzugtige beenen, zo als 'er hier en daar in de kerken gefchilderd zyn, en aan alle hemels van de predikftoelen in hout gefneden ftaan, maalde hy bevallige, ranke en welgemaakte jongelingen, met blonde hairen, blaauwe oogen en vol van hemelfche gratie. Hy ftond in dan geloof, dat de engelen, die, zo veel hy wist, noch fpys noch drank gebruikten, deeze zaalige geesten, onmogelyk zo dik van hoofd als «en voorzitter en zo zwaarlyvig als een dikgefpekten zielenzorger konden zyn, en dat zo veel te minder, daar zy niet gelyk deezen,

in eene heilige werkeloosheid leefden.

Voor een bazuin-engel dacht© hy , konden een paar vette wangen, tusfchen welken men geen neus kon zien, en een dikke pens, weswegens de engel, noch zyn broek ophaalen

noch zyne fchoenen kon toegespen, on-

derfteld zynde dat hy beide draage, 'er nog wel door; en dat heette, zo hy meende, veel A 4 toe.

Sluiten