is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van eenige Portugeesche en Hoogduitsche jooden, aan den heer De Voltaire.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 431 )

Scheikundigen, genooten hebben. Het was zelf dit Scheikundig Onderwys, welk ons verlost heeft van het vooroordeel, waar mede wy, nevens zo veele anderen, befmet waren. Tot op dien tyd hadden wy geloofd, dat een vermaard Schryver, een Groot Man, gelyk gy, myn Heer, niets beweerde zonder des zekerheid te hebben. Dank zy der Scheikunde, wy zyn tegenwoordig van het tegendeel zeer overtuigd.

Wy zullen eindigen, myn Heer, met het geen, waar mede gy het Artikel Gietery in de Questions befluit.

TEXT.

„ Dit Artikel is wat fterk, maar het is waar„ agtig en nuttig. Men moet nu en dan de „ hoogmoedige onkunde deezer luiden be„ fchaamd maaken, die gelooven over alleKun„ ften te kunnen fpreeken, om dat zy eenige j, regels in den H. augustinus hebben ge„ leezen".

VERKLAARING.

Men zou ongelyk hebben met te gelooven, dat men over alle Kunften kan fpreeken, ,, om ,, dat men eenige regels in den H. augusti„ nus heeft geleezen", en zelf, om dat men fraaie Treurfpelen, aartige kleine ftukjes, enz. heeft gefchreeven. De Kunften worden niet geleerd onder het maaken van Vaerzen, zo

min