Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5)

Egypte , de Mag? van Babyion , enz. niet ligt hunne gcwyde Boeken aan Vreemdelingen mcde•deelden. Wy zullen u daarenboven toeltaan, indien gy wilt, dat, indien niet „ het Oosten „ en het Westen," ten minne Tracië, Egypte, Griekenland, enz. de Bacchusfeesten vierden , ten tyde van ptolomeus p hi la d el p ii us. Maar ptolo me us philadelphus heeft zeer laat geleefd, in vergelyking van moses. Tusfchen den eenen en den anderen zyn omtrent twaalf of dertienhonderd jaaren vcrloopeu.

Ook, zegt gy, klimmen de Verborgenheden ' van bacchus veel hooger op dan tot aan den tyd van ptolomeus, ,, Eeuwen, reeds een groot getal Eeuwen, waren 'er vcrloopen, „ zints de Oosterfche Fabels aan moses toefchreeven, alles, 't geen de Jooden van bac,, chus gezegd hebben." (Qiiest. fur les Miraeles.)

„ Een groot getal Eeuwen." Zeer wel, myn Heer; maar let 'er op, dat 'er twaalf of dertien moeten weezen. Zoudt gy wel kunnen bewyzen dat de Verborgenheden van eac c ii us twaalf of dertien Eeuwen vóór de regeering van philadelphus gevierd wierden?

Gy ^egt ons „ dat de Verzen, aan den ouden ,, orpiieus toegefchreeven , de veroveringen „ en wcldaadcn van den Half-God vermelden ; dat „ de Orphefche Verzen zeggen dat hy in een

klein kistje in de wateren wierdt behouden;

T. 5 „ dat

Sluiten