Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

SCHATKAMER der.

naar eene andere, alwaar de beftendige Valuta is, gewisfeld worde, dan heeft het tegendeel plaats: want de'frasfant is alsdan de Betaaler van de beftendige Valuta, en ontfangt daarvoor de uitlandfche Cours ; de Remittant daarentegen is de Ontfanger van de beftendige Valuta, en de Betaaler van de uitlandfche Cours. Dewyl nu ieders voordeel in de grootlte ontfang, of in de kleinfte betaaling beftaac, zo is in het eerfte geval eene hooge Cours voordeelig voorden Remittant, en nadeelig voor den J rasfa nt; eene laage Cours nadeelig voor den Remittant, en voordeelig voor den Trasfant. In het andere geval is het omgekeerd, naamlyk: eene hooge Cours is alsdan nadeelig voor den Remittant, en voordeelig voor den Trasfant; eene laage Cours voordeelig voor den Remittant, en nadeelig voor den Trasfant. Bv voorbeeld: Ais in hamburg een Wisfel naar Amfterdam gefloten wordt, zo is de hoogde Cours, of het grootlte getal Stuivers, welke de Remittant aldaar voor een Wisfel-üaaïder van 2 Marken Lubs te Amfterdam kan ontfangen, voordeelig voor hem Remittant, en nadeelig voor den Irasjant; m tegendeel, hoe minder stuivers in Amfterdam voor een Hamburgfche Wislel-Daaider betaald worden, hoe nadeeliger het voor oen Remittant, en hoe voordeeliger het voor den Trasfant is. —■ Indien daarentegen in Amfterdam een Wisfel naar Hamburg gefloten wordt, zo is een groot getal Stuivers in de Cours nadeelig voor den Remittant, en voordeelig voor den Trasfant; en in tegendeel is een klein getal Stuivers in de Cours voorueelig voor den Remittant, en nadeelig voor den Trasfant.

Wanneer men Voorbeelden aantreft, waar in gevraagd wordt: hoe veelde Cours bedraagt, moet men daar door eigenlyk verftaan: hoe veel de beftendige Valuta in de veranderlyke uitmaakt. Derhalven moec

men

Sluiten