is toegevoegd aan uw favorieten.

Schatkamer der koopmansrekenkunst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOOPMANS-REKENKUNST. 77

ao. Amfterdam heefc aan Genua te remitteeren, en kan zulks doen l.) drecft a 85! Vl. Banen. Verders is de Cours 2) na Lisfabon 4.5,? % VI. Banco, en van daar na Genua 730 Rees; 3.) van Genua na Augsburg 65 Soldi fuori di Banco, en van daar na Amfterdam 107+ PCc. in Giro-Valuta; 4.) van Amfterdam na Livorno 86+ | A^/, Banco, en van daar na Genua. il6| SoAfl frw/ Banco. Men vraage, welke van deeze vier wegen de voordeeligfte voor Amlterdam zal zyn? Antw. De cweede weg is de voordeeligfte.

91. Amfterdam heefc op Weenen te trekken,en de Cours is iO * droiture 36* Stuiv. /J««co; verders is dezelve van Amfterdam 2.} na £«rff 33$ Scuiv. Banco, en van daar na /fèenen 100 Ryksd. Banco per 1424 Ryksd. Cou' rant; 3.) na Leipzig 37! Stuiv. Courant, en van daar na Weenen 99% Ryksd. Courant per 100 Ryksd. Courant te Weenen; 4.) na ^«e//e» a 8v>?'ï % Z-7. lianco, en van Weenen naar Venstien '125 Cour. per 10O Z)«c. rf; Zta«« co. Zo nu de ^^'0 van 't Bankgeld te ^wfterdam is 4 PCc. , vraagt men, welke van deeze vier wegen de voordeeligfte is? Antw* De eerfte weg is de voordeeligfte,

22. Amfterdam heeft aan Uons te remitteeren, en de Cours is i.'j a droiture derwaarts a 54 % A7. lianco; 2.) na Antwerpen a ioai c£ Wisfelgeld öer ioo <£ ^ > en van daar na Lions $6 % VI. Wisfelgeld; 3.) na London S5 5 Ü % Banco > en varl daar na L\ions 31 ij Sterlings;eindelyk 4.) na Lisfabon &4<5f | /// 5./.7ca, en van daar na Lions 456 Rees. Men vraagt, welke van de-sze vier wegen de

voor-