Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

SCHATKAMER der.

na met den Voet van Fenetien? Antw. JH Voeten van Fenetien zyn ioo Pa/mi di Sardegna; of 138I Palmi di Sardegna zyn gelyk ioo Voeten van Fenetien.

16. Als 19 Ankers Wyn te Amfterdam gelyk zyn 20 Ankers te Hamburg, en 22 Ankers te Hamburg gelyk zyn 21 Ankers te Leipzig. In welke vergelyking ten honderd ftaat dan het Amflerdamsch Anker tegen hec Leipziger? Antw ioo£ Ankers te Leipzig zyn 100 Ankers te Amfterd lm ; of 99i Ankers te Amfterdam zyn 100 Ankers te Leipzig.

II. Om Gewichten en Maaten volgens eene zekere groote Soort eener Plaatfe te ver. gelyken.

Regel I. Zo de vergelyking uit de bekend geworden Gewichten of Blaat en van twee Plaatfen, of ook uit de Tafelen, getrokken moet rvorden; ftelt men het Gewicht of Maat, waar van eene groote Soort gereduceerd moet worden, in de eerfte; het Gewicht of Maat, waar in die Soort gevonden moet worden, in de tweede", en de groote Soort zelf, of haar inhoud in kleine foorten , in de derde plaats van het Opftel eens Kegels van Drieën, en men zoekt vervolgens, naar de gronden der Proportie, het onbekende vierde Lid.

17. Eenige Goederen, welke in Hamburg gewogen hebben 11 Centenaars 3 Lysfg 11 fg, weeaen te Amfterdam i2f>Q fg. Hoe zwaar is dan een Ham* hurgsch Centenaar in Amflerdamsch Gewicht? NB. Een Centenaar te Hamburg heeft 8 'Lysffi, en een Ly% 14 fg.

Cent,

Sluiten