is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Pamela; of De uitblinkende deugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S26 . «P**8P>

hoop en vrees zal houden, al naar zy zig met haar Heer en Meester zal gedragen. Gy zult zo aanftonds zien, of, onaangezien de omzigtigheid harer uitdrukkingen en de fierheid harer fiyl, ik geen reden hebbe om alles goeds van zulk een gunstige omfiandigheid te verwagten, en of ik niet. . . . maar lees, lees, en oordeelt' dan.

BRIEV w» Helena anti den Colonel Talbert.

Zn de vorige ingejlottn.

„ (jy kunt wel denken, Myn Heer, dat ik „-eenig hartzeer ondergaan hebbe gehad,' „ van myne Tante te hebben moeten ge„ hoorzamen; dan haare wil fïrekt my een „ wet, en ik ben verpligt geweest, my „ daaraan te moeten ondei werpen. Hoe „ regtmatig ondertusfchen haare gevoeligheid ook is, het valt verdrietig, dat een' aaak, die in zig zelven niets te beduiden „ heeft, zulk een ernstige keer neemd , en „■de banden eeneraangenaame Maatfchappy

„ver-