Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zal konnen weigeren. Heb ik haar niet gerust gefield, op' het minfie teken van bekommernis 't welk zy my heeft laten blyken ? Heb ik my niet gehaast, om haar zo klaar als den dag, en op eene wyze overeenkomftig haare Christel^ke gemoedelykheid, te betogen , dat de vervroegde komst van de Cloucy, zyn reisgewaad en wat iets meêr is, een loutere fchelmery was, om de heerschzugtige Markgravin te beter te doeken ? Te drommel haai , Mozinge, ondanks uwe ftuurfe ernsthafugheid, zoudeik durven, wedden, dat gy zult moeten lagchen, oiri het voordeel dat ik van myne onvcorzigtigheid hebbe getrokken. Ik had onbedagtelyk de Cloucy als een' der gemeenzaamfte tafelvrienden van de Markgravinne opgegeven, zonder agt te geven dat hy uitlandlg was. Te drommel! men moet bekennen , dat zó de Hemel de goede de Sacy onderfteund heeft gehad, gelyk zy het Godvrugtiglyk gelooft , het geval my mede wonder wel gedient heeft in myne warltaal: Hoe duiker zou ik het gefield hebben, als de Cloucy nog in Italiën was geweest, om my uit ditmisverftandte redden? .... Ik hóór daar, dat men na3r my vraagt; ha t hoe klopt my t hart —— goeden Hemel; zou het wel een

bood-

Sluiten