Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAROLINA,

„ moeten werpen, ik houde mij zeiven niet „ voor fchuldig, maar hij beoordeelt mij 3, als zodanig; en eene onderwerping van j, de zijde van zijnen zoon was waarlijk het „ minfte, waar op hij had kunnen rekenen." Hij had zeer veel moeite om zig te bepaalen, omtrent de middelen, welke hij in 3t werk moest ftellen, om de zo vuurig verlangde verzoening uit te werken. Zal hij aan zijnen vader fchrijven ? zal hij het waa? gen om hem een bezoek te geeven ? Hij had zee? gaarne den raad van zijne lieve carqLina hieromtrent ingenomen. Eene aange* naame gewoonte .had haare raadgeevingcn voor hem noodzaaklyk gemaakt; hij bediende zig in alle zijne befluiten van dezelve, maar een overblijfzel van vrees beroofde hem thans van deezen toevlucht; eindelijk koos hij de partij van te fchrijven, denkende, dat deeze manier van doen aan zijnen vader eerbiediger zou voorkomen, en aan zijne moeder betere gelegenheid verfchaf, fen, om zijne zaak voor te itaan,

Hij bragt vijf dagen door met naar antwoord te wagten: de hoop en de vrees beT heerschten bij beurten zijnen geest; dan eens bevond hij zig in doodlijke twijrTclingcn, en

kort

Sluiten