is toegevoegd aan uw favorieten.

Carolina, of De wisselvalligheid der fortuin.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io4 CAROLINA.

den; niet dat hij evenwel zoude meenen, dat men het reizen niet zou kunnen misfen, maar hij verlangde zeer dat zijn zoon de uitwerkfelen van hetzelve mogt ondervinden. Hij vernam dus met genoegen de toeflemming , welke hij verkreegen had, hoe zeer hij in den grond van zijn hart niet zeer voldaan was over de oorzaak, door welke hij deeze toeflemming had verworven.

Ca-Rolina was over deeze tijding verrukt. Zij beminde haaren broeder hartelijk, en alles, wat hem genoegen gaf, deed haar een vermaak ondervinden, 't welk met het Zijne gelijk flond. Zij bedankte Mistrifs west in haar hart voor deeze verplichting, welke zij op haar gelegd had, en haar zoon wierd om deeze reden en om dat hij thans voor de eerftemaal de gast van haaren vader was, met des te meer oplettendheid behandeld.

Den volgenden morgen, terwijl de Heer ashford en zijn zoon over de voorgenomen reis fpraken, wandelde zij met den ca-, pitein. Zij bragt hem naar het beukenbosje, aan het einde van het welke eene deur was Waar door men in het veld konde komen; men kon van daar zijne oogen over de ge-