is toegevoegd aan uw favorieten.

Carolina, of De wisselvalligheid der fortuin.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228

CAROLINA.

ke vijf uuren floeg, en het kloppen aan de deur van haare kamer, wekten haar eindelijk uit haare gepeinzen. Zij kleedde zig fpoedig en was op het bepaalde uur gereed.

Doctor seward floeg voor, dat men het ontbijt niet zou gebruiken, voor dat men aan de eerfte pleisterplaats zou gekomen zijn ,' zeggende, dat de lucht en de beweeging het ontbijt aangenaamer cn gezonder zouden maaken; maar zijn waare oogmerk was, om zo weinig tijd als mooglijk ware, aan carolïna over telaatcn tot nuttelooze overweegingen. Hij had gaarne gezien dat zij het affcheid van haare buüren had kunnen ontfnappen, maar het gerucht was algemeen verfpreid dat zij dien dag Elmwood zou verlaaten. Het geheele dorp verloor aan haar een tederbemindkind, eene hoog geachte moeder. Men wilde haar ten minften nog eenmaal zien, men wilde haar den wanhoop betuigen wegens haar vertrek van eene plaats, waar zij zo menigmtialen het geluk en de vreugde had doen geboorenworden. Ambrosiüs moest haar naar Broomfield vergezellen; maar de oude tuinman, welke zedert twee en twintig jaaren, toen M. ashford bezit van zijnen post genomen had, in dienst van het huis ge-

weest