Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAROLINA.

235

XIII. HOOFDSTUK. Het afgezonderd keven.

De komst van carolïna op Broom, field lokte daar weldra allen den adel uit de •nabuurfchap. 'Er. was niet eene van cue familiën, welke gewoon waren den winter op het land door te brengen, die naliet van haar te komen zien, van deel in haar verlies te neemen en van haar te nodigen, om. geduurende de afweezigheid van Mylord en Mylady walton,- hun. zeer.veele bezoeken te geeven. De Heer craven was de laagte jiict, die bij haar zijne opwagting kwam maaken, en hij fcheen zich bevoegd te rekenen tot eene meer bijzondere gemeenzaamheid. Na een bezoek, 't welk veel langer geduurd had ■dan de plegtigheid vorderde cn zelfs fcheen te kunnen toelaaten, ftond hij nog met moeite op. Voor dat hij affcheid nam, verzogt hij haar de vrijheid om van tijd tot tijd naar haaren welftand te mogen komen vernemen. Carolïna, hoe ver ook af van dat geene, 't welk men gewoonlijk ftemmig noemt; begreep echter dat zij een zodanig verzoek niet

be-

Sluiten