is toegevoegd aan uw favorieten.

De Engelsche Candide. Of De verbazende leevensgevallen van Ambrozius Gwinett.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot myn ongeluk, den verwenfchten Art? oordeelde my in 't uttterfte gevaar, en by myn' huiswaard geen kalebas noch hoorntje vindende , nam hy een groote aarde k.etel, dewelke hy , na my op twee adrie onderrcheidene plaatfen de huid der buik met een mes te hebben opgefneden, met werk en gedroogt vlas aanvulde, in de brand ilak en vervolgens op de wond leidde. De gloed ondertusfchen veel ilerker zynde , als eigentlyk nodig was, verfpreidde zo ktagtdadadig delugt, dat binnen weinige oogenblikken de ketel vol met brokken geronnen bloed en vleefch was , welke uit de openingen myner buik waren opgetrokken; invoegen , de damp die my van alle kanten omringde, my zo geweldig kwam te benauwen, uitgenomen binnen den omtrek der verbruste ketel, dat ik fchier meende te flikken, en op een verfchrikkelyke wyze kwam te gillen en te brullen. Den onervaren Wondheeler, poogde by verfcheide herhaalingen . den ontzaggelyken Laatbus op'teligten , dan zulks was hem niet mogelyk; midlerwyj myn huisbaas met zyn gantfch huisgezin , zq bedreven als den moorddadigcn Kwakzalver, fiegts myne laatfteademhaalingverwagï Deel. ? ie«;.