Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 CAROLINA.

riep Mistrifs ashford. „ Wat is 'er te ,, doen, Sir william? Heeft dan waar„ lijk dit meisjen ook getracht om u in haare „ ftrikken te vangen ?" — ,, 't Is een zuiver ,, toeval, mevrouw!" antwoordde Sir william, „ deeze juffer fpeelde op het orgel. „ Gelokt door de bekoorlijkheid van haare j, ftem en door de uitmuntende uitvoering „ van het ftuk, begaf ik mij al te overhaas,, tend derwaards, en de fchrik, welken ik haar verwekte, is oorzaak van de uitwer„ kingen, die gij ziet." — „ Zij moet „ dan wel zeer teder van zenuwgeftel zijn," zeide MÜs ashford; „ maar waarlijk zo„ danige vertooningen zijn vrij befpotte„ lijk!" Carolina begon zig te herftellen; zij verzogt Lady ashford verfchooning voor de verwarring, welke zij veroorzaakt had: zij kon ondertusfchen van haare verbaasdheid niet terug koomen; zij brandde van begeerte, om te weeten door welk eene toverkracht de Heer rivers toch Sir william beaumont kon geworden zijn: zij zou mooglijk minder haaren aandacht op hem gevestigd hebben, indien Sir william zig niet voor den minnaar van eleonora verklaard had; maar daaraan kon zij niet

den-

Sluiten