Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GeographischeBeschryvin»

van1

A Z I A.

Over den naamsoorfprong van Az'd verfchillen de Geleerden nog flerk in hunne meonin^en , fommige willen die afgeleid hebben van zeekeren Aziï de Zoon van Meneus uit Lydien, andere meenen dat dit Land zyre naam draagt na de Nvmphe Az'm eene Gerrial!n V3r* Japhet. Het grenft ten N. aan Europa en aan deYszee ten O. aan de Stille Zee, ten Z. heeft het de Ihdifche Zee en ten Weden Africa.

Het gantfche Waerelddeel over is telkens verandering van lugrsgeffel !h I; want daar dit groot vauVland zich onder drie verfcheidene lugrftfeeken bsvindt , kan de lugtsgefteldheid niet overal eenerlei zijn. Maar over 't algemeen kan men zeggen dat de Lugtsgefteldheid vande aangenaamffè des Waereldsis. HetgantfcheLand is meéstal een lufthof en ryk in allerhande voörtbrengfeien, zo voor nut gebruik, al$ vermaak en pracht. Het vloeit over van P,dA'-a- hm",-

Sluiten