is toegevoegd aan uw favorieten.

Carolina, of De wisselvalligheid der fortuin.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAROLINA. 75

begeleiden; maar zelfs daarenboven om voor haar, indien zij het verkoos, in haare tegenwoordige omftandigheden eene gefchikte fchuilplaats te zoeken.

Carolina ftelde thans even weinig paaien aan haare dankbaarheid , als de gravin aan haare goedheid ; zij zeide haar, dat zij binnen weinige maanden eene genoegzaame fom hoopte te zullen bezitten , om zig in ftaat te bevinden 3 van gemaklijk en onafhanglijk te leeven, en dat het haar zeer aangenaam zou zijn , om tot dien tijd toe een zodanig verblijf te kunnen vinden , als dat geene waarvan de gravin fprak. De gravin verzekerde haar, dat zij gerust konde zijn, dat zij haar werk van die zaak zou maaken, dat zij wist hoedanig zij op mistrifs la ine konde reekenen, welke door haare menigte van kennisfen en genegenheid om wél te doen zig in ftaat bevond om alles te kunnen doen, wat zij haar zou verzoeken.

Eenige dagen laater zaten zij met eikanderen rondom eene tafel te werken. De gravin borduurde een kleed; mifs dunford werkte kant; carolina zat toe te zien, en leerde van haar hoe het kantwerken moest gedaan worden; mistrifs m e a d o w s zat te leezen : 'er

kwam