is toegevoegd aan uw favorieten.

Carolina, of De wisselvalligheid der fortuin.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAROLINA. 83

te traanen uit de oogen van onze gevoelige carolina. Zij floeg haare oogen op eene zo aandoenlijke wijze naar den hemel , dat de gravin zig niet kon weerhouden van. met haar te fchreijen. Zij Helde alles in 't werk, wat mooglijk was om haar te vertroosten ; zij, zeide haar, dat, daar thans de bron van het kwaad ontdekt was, het haar zeer ligt zou vallen om geneesmiddelen te vinden; zij voegde 'er bij, dat zij voornee-. mens. was om. zelve binnen, weinige maanden eene reis naar Engeland te doen, en dat zij dan zig op de ijverigfle wijze zou toeleggen om die menfchen, in welke zij eenige vermoedens ten haaren nadeele ontdekte, van het tegendeel door het openleggen van de waarheid te overtuigen ; en dat zij niet twijffelde, of zij zou haar weldra, veel vaster dan ooit te vooren , in de algemeene hoogagting herfleld en bevestigd zien.

De collonel vincent verhaalde vervolgens aan carolina, dat hij, toen hij we-, der volkomen bij zijne zinnen was gekomen % zig het gebeurde als eenen droom herinnerd had, en dat hij zeer ernftige aanmerkingen bij zig zeiven had gemaakt over den wreeden toeftand, in welken de barbaarschheid van F 2 zij-