is toegevoegd aan je favorieten.

Carolina, of De wisselvalligheid der fortuin.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 t C A K O L I N A..

zijne moeder, en de natuurlijke geneigdheid van de menfchen, om, fchandelijke gevallen, ligtelrjk te gelooven , haar gedompeld hadden; dat hij, om de rampen, welke zij leed, zo veel mooglijk te verzagten, beflooten had om eenen brief aan lord walton te fchrij*. ven, en daarin alles te melden wat voorge. vallen was; hij had hem een breedvoerig verftag gedaan van de geboorte en dea voortgang van zijne liefde jegens haar; van, het oogmerk, 5t welk zijne moeder, reeds eer,, zij haar kende, gehad had, om haar uit hethuis van haaren oom te verjaagen ; van de>listen, welke zij' in het werk had gefteld, om. haar te noodzaaken om met hem te trou-, wen; van de onbeleefdheden, welke zij- aan* alle die geene had aangedaan , die zij. ver*, dagt hield' dat oogmerken omtrent haar had-, den, en voornamentlijk aan den heer craven, welken zij'als den meest door lord. walton begunffigden minnaar had aangemerkt; hij had heni vervolgens voorgefleld % hoe lady walton haare hcop door de on.-; verzetlijke weigering van carolina, om met haaren zoon. te trouwen, te leur. gefteld ziende,zig had gedragen, om deeze beminne* hjke vluchtelinge van de befcherrning van haa>-

ren.