is toegevoegd aan uw favorieten.

Carolina, of De wisselvalligheid der fortuin.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAROLINA. 8?

ren oom te berooven; welke kunstenaarijen -zij gebruikt had , zo door het voorwenden 'van eene ziekte , als door andere uitvindin.gen, om hem van het kasteel van ashford verwijderd te houden, zo lang carolina zig op het zelve bevond. Hij had hem de "valschheid der vertellingen getoond , door 'haar verzonnen, om de gevoeligheid, welke zij in hem opgewekt had, levendig te houden; en hij had zijnen brief geëindigd , met hem te bidden, van toch de on:rechtvaerdigheid van zijn gedrag jegens de beminnelijkfte vrouw , welke immer de fieraad van zijne familie was geweest, eenmaal in eirnftige overweeging te willen neemen, en haar die plaats in zijne genegenheden weder te fchenken, welke zij te voren met zo veel recht in dezelve bezeten had.

Carolina bedankte hem voor de goede diensten, welke hij had getracht aan haar te bewijzen; maar zeide tevens, dat zij weinig hoop had van veele voordeden van dezelve te zullen genieten; dat zij den invloed van lady walton op den geest van haaren gemaal al te welkende; dat zij niet geloofde $ dat lord walton immer ten haaren ainzien, in waarheid, bedroogen was geweest, maar F 3 d as