is toegevoegd aan uw favorieten.

Carolina, of De wisselvalligheid der fortuin.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii4 CAROLINA.

fleuri en met de overweeging, dat het waar* fchijnlijk niet lang 'meer duuren zoude of mistrifs fors ter zou wel tijding krijgen van de terugkomst van haaren broeder in Engeland. Zij herinnerde zig, dat zij haar menigmaalen gezegd had , dat haar broeder ongetwijffeld voor kersmis weder te Londen zou zijn; deeze tijd naderde fterk, en binnen weinige weeken moest zij die tijding ontvangen, welke zij met zo veel ongeduld verwagtte. Zij vleide zig met de hoop , van zig weldra onafhanglijk te zullen zien, hoezeer haar geliefkoosd verblijf, zedert den dood van mistrifs seward, zeer veel van deszelfs bekoorlijkheden zou verboren hebben. Deeze was de vrouw, op welker vriendfehap zij in de geheele waereld den meesten ftaat gemaakt had , en welker gezelfchap haar het allermeest behaagde. De valfche en fchandelijke geruchten, welke men zo kwaadaartig door haare oude nabuurfchap verfpreid had, verdrooten haar; zij vreesde, dat zij in eenen oord, in welken men zo flecht van haar dagt, naauwlijks haar hoofd meer zou durven opheffen ; doch niet tegenltaande dat alles was 'er voor onze carolina geene ornftandigJieid uit te denken, welke verdrietiger kon

zijn,