is toegevoegd aan je favorieten.

Carolina, of De wisselvalligheid der fortuin.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k?t CAROLINA.

maaien haaren mond om hem te vraagen, o| hij zig herinnerde haar te Parijs gezien te hebben; wel voorziende, dat wanneer zij van den collonel vincent begon te fpreeken, natuurlijk uit dat gefprek nadere uitleggingen .zouden moeten volgen ; maar haare poogingen waren vruchteloos: telkens wanneer zij haaren mond open deed, fmoorden de woorden op haare lippen en zij.zweeg; eindelijk zag zij van haar voorneemen af, laatende de -zorg om zig bij hem te rechtvaerdigep, aan den tijd over, wanneer zig daar toe eene gefchikte gelegenheid zou aanbieden. Haar geest hertheide zig ondertusfchen vrij wel, zo dat zij in ftaat geraakte om met genoegt zaame bedaardheid , en zo al niet met haare gewoone levendigheid,, evenwel met verftand en zeer vriendelijk met hem te kunnen fpreeken. Sir william fcheen voor een oogenblik alle zijne befluiten van voorzichtigheid tevergeeten; hij gaf-zig geheel aan het genoegen over,'t welk hij fmaakte; maar eindelijk ftond hij op , even als of hij uit eenen droom ontwaakte; hij wandelde de kamer verfcheiden maaien op en neder, met de armen kruislings over el.kanderen en in eene peinzende houding; vervolgens weder

eea