Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

DER

VERHANDELINGEN.

I. Onderzoek, ofin het algemeen, eene huitengewoone Godlyke onderrichting wegens den Godsdienst, of', eene Openbaring, met Gods wysheid overéénkomt. - Bladz. i.

II. Over de gejleltenis van de reden en den Godsdienst der eerfte menfchen, volgens de Mofaïfche gefchiedenis;van den oorfprongk des menfchelyken geflacht s af, tot aan den zondvloed, ior.

* * III. Over

Sluiten