Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN het algemeen". j1-

ïüurlyke grond/tellingen voortkomen én mogciylc zyn te bewyzen, moeten ook dóór de reden ontdekt kunnen worden. En wie durft in het algemeen , onderneemen, de grenzen der bekwaamheden van een' geest, gelyk onze z ei IS afteperken? Wie is in ftaat, vooraf, alle aanleidingen te bepaalen, die de reden tot nieuwe ontdekkingen, tot nieuwe opgeklaarde

li6"', kUnnen brraSen? dit ware uit de gefteldheid van het oog alle die voorwerpen te willen opgeeven welke ons , vervo{ vm tyd, nog kunnen ten voorfchyn komen. Wie dorst, eer de verrekykers en vergrootglazen door een gelukkig geval waren uitgevonden geworden de tegenwoordige groote ontdek" kingen m de natuur vermoeden ? En misfchien s die graad van licht, waarïn wy ons thans bevinden , flechts fchemering in vergelyk ng met die verlichting waartoe de VoorziLvh id ons nog kan verheffen. Maar indien wy nu, G! Ult de bekwaamheid van onze reden, of uit den graad van het licht waarïn wy tegen, woordig geboren worden , tot de werkelyke

ware he onverklaarbaar waarom die vermoriet °P??oren van nuttige waarheden,

d .oed h g kIdg Z0L,d£n Zyn aan de W de goede Hoop als in de verlichtfte gewesten

waarom T,dan ^ heC °™Lrbaaï waai om zo veele wilde volken, in de drie an.

«ere waerdddeelen, federt «, veele duizend

A 2 jaa.

Sluiten